Naslovna > Informacije > Newsletter

Newsletter

Putem newsletter-a Statovac-komerc doo, odnosno sajt kengur.com, obaveštava korisnike koji pošalju svoj pristanak o: novostima u ponudi u našoj online prodavnici i maloprodajnim objektima, tekućim marketinškim aktivnostima, programu lojalnosti i drugim programima vernosti, nagradnim igrama, posebnim događajima koje organizuje, kao i o svim drugim aktuelnim događanjima.

Kako biste se prijavili za primanje newsletter-a dovoljno je da pošaljete adresu e-pošte, na koju želite primati newsletter. U svakom trenutku možete se odjaviti sa newsletter-a u skladu sa uputstvima koje ćete dobiti e-poštom nakon prijave, kao i u svakom newsletter-u.

Prijavom na newsletter izjavljujete da ste saglasni da vršimo procenu vaše aktivnosti na našem sajtu, u cilju prilagođavanja Kengur Internet prodavnice vašim zahtevima i interesovanjima, odnosno dobijanja personalizovane kompilacije vesti, ponuda i drugih informacija. Vaši podaci se čuvaju i koriste za istraživanje tržišta i u promotivne svrhe. Ukoliko je potrebno, kontaktiraćemo vas isključivo putem e-mail adrese, koju ste nam pružali kao podatak o ličnosti. Vaše podatke ćemo koristiti i za analizu i poboljšanje efikasnosti naše Internet prodavnice.

Nakon što deaktivirate svoju registraciju (odjavite svoj profil na web stranici, odjavite se sa newslettera i sl.), čuvaćemo vaše podatke o ličnosti u roku od 6 meseci od dana deregistracije, u cilju rešavanja eventualnih reklamacija iz prethodnog perioda.

Kengur.com i kompanija Statovac doo vrlo ozbiljno shvataju svoju odgovornost u pogledu zaštite podataka o ličnosti. Lični podaci su, u skladu sa odredbama člana 4. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik Republike Srbije”, br. 87/2018) (“Zakon o ličnim podacima”), svi podaci koji se odnose na određeno ili odredivo fizičko lice, na primer ime, adresa, e-mail adresa, itd. Za obradu ličnih podataka u svojstvu rukovaoca podataka, u skladu sa odredbama člana 4. stav 1. tačka 8. Zakona o ličnim podacima, odgovoran je: Statovac – komerc doo, Moravska 2, 16000 Leskovac. Prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti vrše se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni glasnik RS”, br97/08). Podaci o ličnosti se neće koristiti izvan svrhe za koju su prikupljeni, osim za potrebe vođenja krivičnog postupka ili zaštite bezbednosti Republike Srbije, na način predviđen zakonom. Kengur.com sme odati lične podatke klijenta ako to zahteva sud, ukoliko je potrebno radi zaštite prava i vlasništva naših web stranica ili je potrebno radi zaštite lične sigurnosti naših korisnika ili javnosti. Preduzete su sve potrebne mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, a koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja ili svake druge zloupotrebe.

Kao lice na koje se podaci odnose, a čiji podaci su obuhvaćeni radnjma obrade podataka, imate sledeća prava u vezi sa vašim ličnim podacima u skladu sa Zakonom o ličnim podacima:

  • Pravo na pristup
  • Pravo na ispravku, dopunu i brisanje
  • Pravo na ograničenje obrade
  • Pravo na prenosivost podataka
  • Pravo na prigovor

Websajt posebno brine da su prikupljene informacije o korisnicima sigurne i zaštićene od gubitka, promena, nedozvoljenog pristupa i bilo koje vrste zloupotrebe. Websajt je na sigurnom SSL serveru. Pridržavamo se strogih bezbednosnih procedura u pogledu čuvanja i otkrivanja informacija koje nam dajete kako bismo sprečili neovlašćeni pristup istima. Mi primenjujemo stroge mere fizičke, elektronske i administrativne zaštite u cilju zaštite informacije o Vama od pristupa neovlašcenih osoba i od nezakonite obrade, slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja kako onlajn tako i oflajn. Mi ćemo čuvati informacije o Vama u roku kako to zakon nalaže ili u razumnom roku u slučaju da to zakon ne reguliše. Kengur je obavezan da obezbedi bezbednost ličnih podataka koje obrađuje. U cilju sprečavanja neovlašcenog pristupa ili otkrivanja, održavanja tačnosti podataka i obezbedivanja odgovarajuceg korišćenja ličnih podataka, kengur.com je usvojio odgovarajuće fizičke, elektronske i upravne procedure kako bi zaštitio i obezbedio lične podatke koje obrađuje. Nastojimo da zaštitimo privatnost ličnih podataka koje obrađujemo i slučajno otkrivanje je malo verovatno. U slučaju takvog neplanskog otkrivanja, Statovac-komerc doo preduzeće sve korake kako bi ograničio i ispravio otkrivanje podataka. Savetujemo roditelje i korisnike da poduče decu o sigurnom i odgovornom postupanju sa ličnim podacima na internetu. Ne želimo i nemamo nameru da prikupljamo lične podatke maloletnih lica. Ukoliko ste maloletni, neophodno je da dobijete dozvolu svojih roditelja ili staratelja pre nego što nam date informacije o sebi. Maloletnim korisnicima koji nemaju ovakvo odobrenje nije dozvoljeno da nam daju lične informacije.